Jak nie czytam jak czytam

 

My też braliśmy udział w ogólnopolskiej akcji  bicia rekordu czytania.

#jak nie czytam, jak czytam

W jednym czasie kilkaset tysięcy dzieci i nastolatków z całej Polski  czyta książki. W swoich bibliotekach, szkołach, w parkach i na rynkach. Bez przymusu i dorabiania filozofii, każdy to, na co ma ochotę.

Głównym celem akcji jest budowa pozytywnego wizerunku czytania. Sprawienie, by książka nie kojarzyła się młodym ludziom z obowiązkową lekturą, lecz z czymś przyjemnym, ze spokojem, z wolnym czasem i rozrywką. 

Akcja ma również za zadanie zachęcić tych uczniów, którzy nie odkryli jeszcze radości z czytania i traktują je jako przykry obowiązek. Nie zmuszajmy ich, lecz motywujmy.

 

Skip to content