RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W związku z tym, trwają prace nad dostosowaniem tej strony internetowej do zapisów RODO. Do czasu zakończenia prac mogą występować nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Artur Piotrowicz
tel. 880 100 367, email:  apiotrowicz.cuw@gmail.com

Pliki do pobrania:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna monitoring

nabór – szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne