Terminy zebrań z rodzicami

17.09.2020 r. – godz. 1700

19.11.2020 r. – Zebranie dla rodziców uczniów klas III – informacja o proponowanych ocenach próbnych – godz. 1700

17.12.2020 r. – Zebranie z rodzicami – informacja o proponowanych ocenach – godz. 1700

25.03.2021 r. – Zebranie z rodzicami + informacja o proponowanych ocenach próbnych dla klas III – godz. 1700

20.05.2021 r. – Zebranie z rodzicami – informacja o proponowanych ocenach – godz. 1700