Terminy zebrań z rodzicami

ZEBRANIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 17:00

16.09.2021 r. – informacyjne

02.12.2021 r. – Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS III-maturalnych – informacja o proponowanych ocenach

13.01.2022 r. – Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I, II, IIIpp (po podstawówce) – informacja
o proponowanych ocenach

07.04.2022 r. – Z RODZICAMI KLAS I, II, IIIpp + informacja o proponowanych ocenach dla klas III-maturalnych

02.06.2022 r. – informacja o proponowanych ocenach