Zasady w VI LO „Alter Ego”

Zasady obowiązujące w VI Liceum „Alter Ego”

 

Zasady fundamentalne

 1. Szkoła odwołuje się do wartości zawartych w Konstytucji RP.
 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia, używania i przebywania pod wpływem narkotyków i alkoholu na terenie szkoły.
 3. Zakaz stosowania przemocy, agresji oraz niszczenia mienia szkolnego.

Zasady operacyjne

 1. Obecność na zajęciach lekcyjnych jest obowiązkowa. Spóźnienie powyżej 10 minut jest równoznaczne z nieobecnością na lekcji, a pięć spóźnień – z jedną godziną nieusprawiedliwionej nieobecności.
 2. Na lekcje należy przychodzić w stosownym ubiorze, natomiast na uroczystościach szkolnych i egzaminach obowiązuje strój galowy.
  W czasie lekcji odzież wierzchnia pozostaje w szatni.
 3. Jesteśmy kulturalnymi ludźmi, zatem z uwagi na szacunek dla innych osób oraz symboli narodowych i religijnych nie używamy wulgaryzmów i nie nosimy nakrycia głowy wewnątrz budynku szkoły.
 4. Na lekcjach nie spożywamy posiłków, napojów, ani nie żujemy gumy
  do żucia.
 5. Podczas lekcji nie używamy telefonów ani innych urządzeń audiowizualnych. Telefon powinien być wyciszony. W razie złamania
  tej zasady nauczyciel ma prawo wymagać schowania telefonu.
 6. Wyjście z lekcji jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach
  i za zgodą nauczyciela.
 7. Zarówno w szkole, jak i poza nią przestrzegamy ogólnie obowiązujących norm społecznych.
 8. Na terenie szkoły nie używamy nikotyny, w tym także e-papierosów.
 9. Pokój nauczycielski jest miejscem pracy i odpoczynku nauczycieli
  oraz przechowywania dokumentacji szkolnej, więc uczniowie wchodzą
  do niego tylko za wyraźną zgodą nauczyciela.
Skip to content