Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne VI LO w Zielonej Górze

dyrektor – p. Radosław Grązka

wicedyrektor – p. Małgorzata Stawik

p. Monika Bednarczyk – język polski, wiedza o kulturze

p. Tomasz Bojanowski – socjoterapeuta

p. Daria Brylla – język niemiecki

p. Artur Doliński – pedagog

p. Anna Erber – pedagog

p. Dorota Głowienka – j. polski

p. Natalia Haczek – język angielski

p. Paulina Kliś – język angielski

p. Maciej Kozłowski – historia, wiedza o społeczeństwie

p. Marek Kozłowski – fizyka

p. Maria Kubicka – podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe

p. Jadwiga Lubas – wychowanie fizyczne

p. Ewa Łojko – chemia

p. Agata Łopato – psycholog

p. Ireneusz Łuczak – edb, wychowanie fizyczne

p. Zdzisław Miłoszewski – matematyka

p. Agnieszka Olejniczak – geografia, biologia

p. Maria Ryczkowska – matematyka

p. Alicja Sienicka – religia, wychowanie do życia w rodzinie

p. Iwona Skórzewska – psycholog

p. Renata Skrzypczyńska – wychowanie fizyczne

p. Maciej Sławny – zajęcia artystyczne

p. Anna Strugała – matematyka, informatyka

p. Beata Styk – język polski, wiedza o kulturze, historia i społeczeństwo

p. Monika Szumańska – biblioteka, wiedza o kulturze

p. Alicja Wilczak – biologia

p. Marzena Wolny – geografia