Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

DATA OPIS
02.09.2019 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
03.09.2019 r. Spotkanie wychowawcze
16.09.2019 r. Rada Pedagogiczna
19.09.2019 r.
Zebranie z rodzicami – godz. 17:00
03.10.2019 r. Spotkanie wychowawcze
24.10.2019 r. Zebranie z rodzicami – godz. 17:00
14.11.2019 r. Spotkanie wychowawcze
16.12.2019 r.
Wystawienie propozycji ocen
19.12.2019 r. Zebranie z rodzicami – informacja o proponowanych ocenach – godz. 17:00
09.01.2020 r. Spotkanie wychowawcze
16.01.2020 r. Wystawienie ostatecznych ocen
21.01.2020 r.

27.01.-7.02.2020 r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

Ferie zimowe

13.02.2020 r. Rada Pedagogiczna Podsumowująca
27.02.2020 r. Spotkanie wychowawcze
19.03.2020 r. Wystawienie propozycji ocen dla klas III
24.03.2020 r. Zebranie rodziców klas III – informacja o proponowanych ocenach – godz. 17:00
09.04.2020 r.
Spotkanie wychowawcze
16.04.2020 r. Wystawienie ostatecznych ocen
21.04.2020 r. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna i Podsumowująca – klas III
20.05.2020 r. Wystawienie propozycji ocen klas I i II
21.05.2020 r.
Zebranie z rodzicami – informacja o proponowanych ocenach – godz. 17:00
28.05.2020 r. Spotkanie wychowawcze
19.06.2020 r. Wystawienie ostatecznych ocen
23.06.2020 r.  Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna
26.06.2020 r.
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
26.06.2020 r. Rada Pedagogiczna Podsumowująca