Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

DATA OPIS
I PÓŁROCZE
01.09.2020 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
03.09.2020 r. Spotkanie wszystkich nauczycieli i specjalistów w celu omówienia opinii uczniów klas I – godz. 1500
15.09.2020 r. RADA PEDAGOGICZNA
17.09.2020 r. ZEBRANIE Z RODZICAMI – godz. 1700
01.10.2020 r. Spotkanie wychowawcze
   
12.11.2020 r. Spotkanie wychowawcze
16.11.2020 r. Wystawienie propozycji ocen dla klas III – do godziny 1100
19.11.2020 r. ZEBRANIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS III – informacja o proponowanych ocenach próbnych – godz. 1700
14.12.2020 r. Wystawienie propozycji ocen dla klas I i II – do godziny 1100
14.12.2020 r. Zakończenie I półrocza dla klas III
17.12.2020 r. RADA PEDAGOGICZNA – KLASYFIKACJA KLAS III

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI – informacja o proponowanych ocenach – godz. 1700

23-31.12.2020 r. Zimowa przerwa świąteczna
07.01.2021 r. Spotkanie wychowawcze
14.01.2021 r. Wystawienie ostatecznych ocen. Zakończenie I półrocza dla klas I i II
– do godziny 1100
II PÓŁROCZE
21.01.2021 r. RADA PEDAGOGICZNA – KLASYFIKACJA KLAS I i II + PODSUMOWANIE
15-28.02.2021 r. Ferie zimowe
23.03.2021 r. Wystawienie propozycji ocen dla klas III – do godziny 1100
25.03.2021 r. ZEBRANIE Z RODZICAMI + informacja o proponowanych ocenach próbnych dla klas III – godz. 1700
01-06.04.2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna
23.04.2021 r. Zakończenie II semestru klas III
27.04.2021 r. RADA PEDAGOGICZNA – KLASYFIKACJA KLAS III
30.04.2021 r. Zakończenie klas III
Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej EGZAMIN MATURALNY
20.05.2021 r. Spotkanie wychowawcze
18.05.2021 r. Wystawienie propozycji ocen dla klas I i II – do godziny 1100
20.05.2021 r. Zebranie z rodzicami – informacja o proponowanych ocenach – godz. 1700
18.06.2021 r. Wystawienie ostatecznych ocen – do godziny 1100
22.06.2021 r. RADA PEDAGOGICZNA – KLASYFIKACJA KLAS I i II
25.06.2021 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26.06.-31.08.2021 r. Ferie letnie
sierpień 2021 RADA PEDAGOGICZNA – PODSUMOWUJĄCA
sierpień 2021 RADA PEDAGOGICZNA – INAUGURACYJNA

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  
(na podst . Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego §5) 

12, 13 października 2020 r.

2 listopada 2020 r. 

4, 5 stycznia 2021 r. 

Konferencja 

3 dni matur – termin ustalony zostanie przez CKE 

4 czerwca 2021 r.