Rekrutacja

W związku z sytuacją związaną koronawirusem,
nabór do naszej szkoły będzie odbywać się w zmienionym trybie.

Prosimy, by Kandydaci pobrali ze strony https://6lo.zgora.pl/rekrutacja/ 

WNIOSEK; wypełnili go i przesłali na adres mailowy
wicedyrektora szkoły – Małgorzaty Stawik – wicedyrektor@6lo.zgora.pl

Pozostałe informacji udzielone zostaną
mailowo lub telefonicznie, po przesłaniu wniosku.

Serdecznie zapraszamy 🙂 

Informacje o szkole można również uzyskać u pedagoga szkolnego:

pedagog – p. Anna Erber:

TEL: 508-354-679

e-mail: erber.anna@6lo.zgora.pl

(Dodatkowo w godzinach 10:30 – 14:30 od poniedziałku do piątku możliwy jest kontakt z pedagogiem Anną Erber na Skype: Anna Erber ZG)

regulamin-rekrutacji-2020-2021-koronawirus-aktualizacja harmonogramu-pdf

Wniosek-o-przyjęcie-2020-2021-SZKOŁA-PODSTAWOWA – doc

Wniosek-o-przyjęcie-2020-2021-SZKOŁA-PODSTAWOWA-pdf

RODO-VI LICEUM nabórkoniecznie wypełnić przy naborze

TERMINY

Od 31.07.2020 r. do 04.08.2020 r. (od godz. 9:00 do 15:00) prosimy o składanie ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY .

12.08.2020 r. o godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do VI LO.

Od 13.08.2020 r.  do 18.08.2020 r.  (od godz. 9:00 do 15:00) prosimy o potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w VI LO w postaci przedłożenia ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY i ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO (o ile nie zostały one złożone wcześniej), a także o uzupełnienie DOKUMENTU:

POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI