MATURY – WYNIKI

Od 05.07.2022 r. – w sekretariacie szkoły można odbierać ŚWIADECTWA MATURALNE.

Jednocześnie przypominamy, iż do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

a.    nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,

b.    przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony,

c.    przystąpił do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

 

Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym Absolwent, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r. – do godz. 14:00), składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.

EM 2022 Zalacznik 7  – wersja docx

EM 2022 Zalacznik 7 – wersja pdf

Egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny (nie jest liczony jako kolejne przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu).

 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

WYKAZ SAL PODCZAS ZEBRANIA
Z RODZICAMI – 02.06.2022 r., godz. 1700

 

KLASA

WYCHOWAWCA

NR SALI

Ia

p. Monika Bednarczyk

4

Ib

p. Tomasz Młyńczak

6

IIa

p. Marcin Szymczak

7a

IIb

p. Daria Brylla

8a

IIIa

p. Paulina Kliś

7

IIIb

p. Agnieszka Olejniczak

5

FORUM PRZECIW DEPRESJI

📌Drodzy Rodzice!
Jeśli ktoś jeszcze nie był – są jeszcze dwie szanse, by spotkać się z fantastycznymi ekspertkami zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 
Dwa terminy
👉 8.06.2022 (środa) godz. 17.00-19.00: https://forumprzeciwdepresji.pl/…/szkolenie-dla…
👉 10.06.2022 (piątek) godz. 17.00-19.00: https://forumprzeciwdepresji.pl/…/szkolenie-dla…
 
 
Bardzo ważne tematy o tym, jak ważne jest, by obserwować nasze dzieci, być z nimi na co dzień nie tylko od święta, być czujnym po to, aby w razie potrzeby pomóc im jak najszybciej.
Depresja to nie tylko choroba dorosłych, może zaatakować także nastolatki oraz młodsze dzieci. Dowiedzmy się co powinno zwrócić naszą szczególną uwagę w zachowaniu naszego dziecka?
 
Udział jest bezpłatny. Bądźcie z nami!
 
 
Skip to content