WYNIKI MATUR

Drodzy Maturzyści,

11.08.2020 r. od godz. 12:00 – WYNIKI MATUR!!!

Przypominamy, że jeśli osoba nie zdała z jednego przedmiotu obowiązkowego, to ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego. Najpierw jednak musi uzupełnić odpowiedni dokument – dostępny w sekretariacie szkoły.

 

Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje maseczka i dezynfekcja rąk.

NABÓR

Drodzy Kandydaci do VI LO,

od 31.07.2020 r. do 04.08.2020 r. (od godz. 9:00 do 15:00) prosimy o składanie ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY .

 

12.08.2020 r. o godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do VI LO. 

 

Od 13.08.2020 r.  do 18.08.2020 r.  (od godz. 9:00 do 15:00) prosimy o potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w VI LO w postaci przedłożenia ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY i ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO (o ile nie zostały one złożone wcześniej), a także o uzupełnienie DOKUMENTU:

POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI

WAKACJE :)

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele,
 
dziękujemy Wam za cały rok nauki, za spotkania bezpośrednie i wirtualne,

za
Waszą pracę, zaangażowanie i za uśmiech, który wiele razy rozświetlał dzień.

Na
ten czas wakacji, życzymy Wam dużo radości, spokoju, dobrego i bezpiecznego odpoczynku, by ze zdwojoną siłą rozpocząć nowy rok szkolny. 

Wszystkiego dobrego.
Radosław Grązka – dyrektor
Małgorzata Stawik – wicedyrektor