Wpłaty za obiady dla uczniów – maj 2018

Obiady dwudaniowe: 72,00 zł.
(16 dni x 4,50)


Wpłaty  prosimy dokonywać  na konto VI Liceum Ogólnokształcącego
w dniach 02.05-07.05.2018 r.

Nr konta: 29 1020 5402 0000 0002 0379 1365

Opisu tytułu wpłaty:

Nazwisko i imię ucznia/pracownika
Klasa i szkoła ( np. VI SP, III GIM, ILO)
Miesiąc
Liczba odpisów (dni) za miesiąc poprzedni
( odpisy podane tylko przez intendentkę)

Zasady dokonywania wpłat za obiad
w VI Liceum Ogólnokształcące
w roku szkolnym 2017/2018

Opłaty za obiady (za cały miesiąc) należy dokonywać w terminie podanym na ogłoszeniach zamieszczonych przy szkolnej stołówce.
Wysokość opłat zależna jest od ilości dni w danym miesiącu.
W przypadku wycieczek i wyjść poza teren szkoły odpisy za  nieobecności dziecka na obiedzie, należy zgłaszać telefonicznie z 3 dniowym wyprzedzeniem do intendenta lub sekretariatu do godziny 12:00.
W przypadku choroby dziecka odpisy należy zgłaszać telefonicznie najpóźniej do godziny 08.30 tego dnia, w którym dziecko będzie nieobecne.
Zgłoszone nieobecności ucznia (odpisy) należy uwzględnić dokonując kolejnej wpłaty (potwierdzone przez intendentkę). Kwota wpłaty powinna wynikać z wysokości opłaty w danym miesiącu pomniejszonej o kwotę odpisu z minionego miesiąca.

W przypadku trudności, prosimy o kontakt telefoniczny z intendentem lub sekretariatem szkoły.

tel. 68 454 42 75, 68 454 40 88

Pożegnanie Absolwentów

27 kwietnia w późnych godzinach popołudniowych pożegnaliśmy najstarszych uczniów „Alter ego”, czyli trzecioklasistów. Uroczystość wręczenia świadectw, nagród i medali 🙂 odbyła się w Hydrozagadce
w Zielonogórskim Ośrodku Kultury.
Były przemówienia, wzruszenia, śmiech, kwiaty i łzy…
I poszli nasi piękni absolwenci w świat. Wszystkim życzymy powodzenia i uśmiechu na każdy dzień.

Więcej zdjęć w galerii 🙂

Dzień Języków Obcych

26 kwietnia klasy 3a i 3c miały przyjemność uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim z okazji Obchodów Dni Języków Obcych. Pod opieką dr Nel Bielniak, prowadząca zajęcia studentka drugiego roku Filologi Rosyjskiej,  Pani Weronika Leśniewska, poprowadziła zajęcia z kultury i historii Rosji. Nauczyliśmy się także podstawowych zwrotów po rosyjsku. Dla niektórych z nas, to była pierwsza wizyta w budynku Neo Uniwersytetu.

Marlena Nadolna i Paulina Kliś

Konkurs wiedzy o Kontytucji

W piątek, 27 kwietnia, odbył się w naszej szkole konkurs z okazji zbliżającego się Święta Konstytucji 3 maja. Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych. Zwycięzcami okazali się uczniowie klasy 3 b ( I miejsce) ,2c ( II miejsce) i 3c (miejsce). Gratulujemy zwycięzcom!

Tomasz Młyńczak

Skip to content