ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Drodzy Uczniowie VI LO,
serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
1 września 2020 r., które odbędzie się w hali gimnastycznej.
 
Harmonogram:
godz. 10.00 – klasy pierwsze,
godz. 11.00 – klasy drugie,
godz. 12.00 – klasy trzecie.
 
Ważne informacje:
– maseczki i uśmiech – obowiązkowo, a przy wejściu do szkoły – dezynfekcja rąk!
– obowiązuje strój piknikowy,
– przynosimy koce piknikowe.
 
JESZCZE KILKA WAŻNYCH ZASAD:
 
 
Zapraszamy!
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
VI LO w Zielonej Górze

SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I

Drodzy Rodzice,

serdecznie zapraszamy Państwa 26.08.2020 r. (środa) o godz. 17.00 (budynek szkolny przy ul. św. Cyryla i Metodego 9) na spotkanie z Gronem Pedagogicznym VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.

Ze względów sanitarnych, prosimy, by przyszedł jeden Rodzic/Opiekun. Prosimy również o przyjście w maseczkach.

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS I ODBĘDZIE SIĘ 01.09.2020 r.


Przed wejściem do szkoły będzie stała osoba, która pokieruje Państwa na miejsce spotkania.


Z poważaniem
Dyrekcja VI LO w Zielonej Górze

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO VI LO

UWAGA!!!

Od 13.08.2020 r. do 18.08.2020 r. 
(od godz. 9:00 do 14:00)  [ 14.08.2020 r. szkoła zamknięta]
prosimy o potwierdzenie przez rodzica woli podjęcia nauki
w VI LO w postaci przedłożenia
ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY i ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO
(o ile nie zostały one złożone wcześniej),

a także o uzupełnienie dokumentu
POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI
(dostępny w sekretariacie lub poniżej:

POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI ).

 

19.08.2020 r. o godz. 1200 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do VI LO.

UWAGA MATURZYŚCI

Osoby, które nie odebrały wyników matur w wyznaczonym terminie, mają możliwość odbioru w kolejnych dniach od godz. 10:00 do 14:00 w sekretariacie szkoły.

Osoby, które nie zdały z JEDNEGO przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpić do EGZAMINU POPRAWKOWEGO.

Najpierw jednak trzeba UZUPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU W TERMINIE POPRAWKOWYM – do 14.08.2020 r.:

EM 2020 Zalacznik 7_1905OŚWIADCZENIE

WYNIKI MATUR

Drodzy Maturzyści,

11.08.2020 r. od godz. 12:00 – WYNIKI MATUR!!!

Przypominamy, że jeśli osoba nie zdała z jednego przedmiotu obowiązkowego, to ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego. Najpierw jednak musi uzupełnić odpowiedni dokument – dostępny w sekretariacie szkoły.

 

Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje maseczka i dezynfekcja rąk.

Skip to content