Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych pogodnych dni w 2019 Roku
życzy
Społeczność „Alter ego”

Obiady w styczniu

Wpłaty za obiady dla uczniów Styczeń 2019

Obiady dwudaniowe: 54,00 zł (12 dni x 4,50)

Wpłaty  prosimy dokonywać  na konto VI Liceum Ogólnokształcące
w dniach 02.01-03.01.2019 r.

Nr konta: 29 1020 5402 0000 0002 0379 1365

Opisu tytułu wpłaty:

Nazwisko i imię ucznia/pracownika
Klasa i szkoła ( np. VI SP, III GIM, ILO)
Miesiąc
Liczba odpisów (dni) za miesiąc poprzedni
( odpisy podane tylko przez intendentkę)

Zasady dokonywania wpłat za obiad
w VI Liceum Ogólnokształcące
w roku szkolnym 2018/2019

Opłaty za obiady (za cały miesiąc) należy dokonywać w terminie podanym na ogłoszeniach zamieszczonych przy szkolnej stołówce.
Wysokość opłat zależna jest od ilości dni w danym miesiącu.
W przypadku wycieczek i wyjść poza teren szkoły odpisy za  nieobecności dziecka na obiedzie, należy zgłaszać telefonicznie z 3 dniowym wyprzedzeniem do intendenta lub sekretariatu do godziny 12:00.
W przypadku choroby dziecka odpisy należy zgłaszać telefonicznie najpóźniej do godziny 08.30 tego dnia, w którym dziecko będzie nieobecne.
Zgłoszone nieobecności ucznia (odpisy) należy uwzględnić dokonując kolejnej wpłaty (potwierdzone przez intendentkę). Kwota wpłaty powinna wynikać z wysokości opłaty w danym miesiącu pomniejszonej o kwotę odpisu z minionego miesiąca.

W przypadku trudności, prosimy o kontakt telefoniczny z intendentem lub sekretariatem szkoły.

tel. 68 454 42 75, 68 454 40 88

Pomagamy

W październiku i w listopadzie w VI LO  trwała akcja na rzecz Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze. Zbieraliśmy nakrętki i kasztany, chcąc choć w tak niewielkim zakresie pomóc w trudnej życiowej sytuacji mieszkankom  ośrodka.  Wspomniane przedsięwzięcie niesie spory ładunek pozytywnej energii i uwrażliwia na problemy społeczne, dlatego społeczność naszej szkoły nadal będzie propagować tę formę wspierania.

Znajdź stypendium dopasowane do Ciebie

Fundacja Dobra Sieć od 9 lat aktywnie działa, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl informuje o wszystkich programach stypendialnych, w tym  oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych, staży oraz konkursów naukowych i artystycznych, skierowaną do uczniów, studentów, doktorantów oraz osób utalentowanych artystycznie lub sportowo. W bazie serwisu mojestypendium.pl do tej pory zgromadzono ponad 9800 informacji dotyczących stypendiów, grantów i konkursów!

Więcej informacji w linku: tutaj

Szkolne obiady – opłata za grudzień

Obiady dwudaniowe: 67,50 zł.  (15 dni x 4,50)

Wpłaty  prosimy dokonywać  na konto VI Liceum Ogólnokształcące

w dniach  01.12-04.12.2018 r.

Nr konta: 29 1020 5402 0000 0002 0379 1365

 Opisu tytułu wpłaty:

  • Nazwisko i imię ucznia/pracownika
  • Klasa i szkoła ( np. VI SP, III GIM, ILO)
  • Miesiąc
  • Liczba odpisów (dni) za miesiąc poprzedni ( odpisy podane tylko  przez intendentkę)

Zasady dokonywania wpłat za obiad w VI Liceum Ogólnokształcące

w roku szkolnym 2018/2019

  1. Opłaty za obiady (za cały miesiąc) należy dokonywać w terminie podanym na ogłoszeniach zamieszczonych przy szkolnej stołówce.
  2. Wysokość opłat zależna jest od ilości dni w danym miesiącu.
  3. W przypadku wycieczek i wyjść poza teren szkoły odpisy za  nieobecności dziecka na obiedzie, należy zgłaszać telefonicznie z 3 dniowym wyprzedzeniem do intendenta lub sekretariatu do godziny 12:00.
  4. W przypadku choroby dziecka odpisy należy zgłaszać telefonicznie najpóźniej do godziny 30 tego dnia, w którym dziecko będzie nieobecne.
  5. Zgłoszone nieobecności ucznia (odpisy) należy uwzględnić dokonując kolejnej wpłaty (potwierdzone przez intendentkę). Kwota wpłaty powinna wynikać z wysokości opłaty w danym miesiącu pomniejszonej o kwotę odpisu z minionego miesiąca.

W przypadku trudności, prosimy o kontakt telefoniczny z intendentem lub sekretariatem szkoły.

tel. 68 454 42 75, 68 454 40 88

Skip to content