APEL NA PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2019/2020

Jak co roku zorganizowany został apel, podczas którego wyróżnione zostały osoby za najlepszą średnią, najlepszą frekwencję, pracę na rzecz szkoły i klasy.
 
Lista osób wyróżnionych:
Klaudia Gąsiorek (kl. Ib) – za najwyższą średnią ocen w całej szkole;
 
Artur Gasparyan (kl. IIIa) – za najlepszą frekwencję w całej szkole (0 godzin nieobecnych);
 
Tomasz Nakonieczny (kl. IIIa) – za najlepszą frekwencję w całej szkole (0 godzin nieobecnych);
 
Klaudia Bandziak (kl. IIa) – za reprezentowanie szkoły i zajęcie II miejsca w Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim o Laur Kazimierza Wierzyńskiego;
 
Julia Kostecka (kl. IIb) – za wzorową postawę koleżeńską oraz za udział w wolontariacie (systematyczną pomoc starszej osobie);
 
Zofia Diaczuk (kl. Ia) – za udział w wolontariacie (systematyczną pomoc starszej osobie);
 
Weronika Urban (kl. Ic) – za wysoką średnią, wzorowe zachowanie oraz zaangażowanie w życie szkoły i klasy;
 
Nagrodzone zostały również klasy za najwyższą średnią ocen oraz za najlepszą frekwencję.
Najwyższą średnią wśród wszystkich klas otrzymała klasa IIIa, a najlepszą frekwencję klasa IIIb.
 
Pan dyrektor – Radosław Grązka oraz Pani wicedyrektor – Małgorzata Stawik wyróżnionym osobom wręczyli dyplomy oraz słodki upominek.
 
 

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE

Przed Świętami Bożego Narodzenia spotkaliśmy się, by złożyć świąteczne życzenia. Biały obrus na stole, opłatek, kolędy…
Niezwykłą niespodziankę sprawiła nam swym śpiewem Amanda Frankowska. Atmosfera spotkania była bardzo miła.
 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wspaniałego spotkania; szczególnie Pani Monice Bednarczyk za koordynowanie, Pani Ani Erber i Pani Alicji Sienickiej za piękne udekorowanie sali.
 
Osobne podziękowania kierujemy w stronę Nadleśnictwa Zielona Góra za przekazanie naszej szkole drzewka świątecznego, które zostało pięknie udekorowane przez naszych uczniów.
 
W nowy roku życzymy wszystkim samych radosnych chwil.

OBIADY

Wpłaty za obiady dla uczniów     Styczeń 2020

 Obiady dwudaniowe: 70,00 zł.

 (14 dni x 5,00)

Wpłaty  prosimy dokonywać  na konto VI Liceum Ogólnokształcące

w dniach  02.01-08.01.2020 r.

 Nr konta: 29 1020 5402 0000 0002 0379 1365

 Opisu tytułu wpłaty:

  • Nazwisko i imię ucznia/pracownika
  • Klasa i szkoła ( np. VI SP, ILO)
  • Miesiąc
  • Liczba odpisów (dni) za miesiąc poprzedni

(odpisy podane tylko  przez intendentkę)

Zasady dokonywania wpłat za obiad

w VI Liceum Ogólnokształcące

w roku szkolnym 2019/2020

 

  1. Opłaty za obiady (za cały miesiąc) należy dokonywać w terminie podanym na ogłoszeniach zamieszczonych przy szkolnej stołówce.
  2. Wysokość opłat zależna jest od ilości dni w danym miesiącu. 
  3. W przypadku wycieczek i wyjść poza teren szkoły odpisy za  nieobecności dziecka na obiedzie, należy zgłaszać telefonicznie z 3 dniowym wyprzedzeniem do intendenta lub sekretariatu do godziny 12:00. 
  4. W przypadku choroby dziecka odpisy należy zgłaszać telefonicznie najpóźniej do godziny 30 tego dnia, w którym dziecko będzie nieobecne.
  5. Zgłoszone nieobecności ucznia (odpisy) należy uwzględnić dokonując kolejnej wpłaty (potwierdzone przez intendentkę). Kwota wpłaty powinna wynikać z wysokości opłaty w danym miesiącu pomniejszonej o kwotę odpisu z minionego miesiąca.

W przypadku trudności, prosimy o kontakt telefoniczny z intendentem lub sekretariatem szkoły.

tel. 68 454 42 75, 68 454 40 88

Skip to content