Wyprawka 2023

 

Wyprawka szkolna  dla uczniów z niepełnosprawnością

Do 5 września 2023 można składać w szkole wniosek na wyprawkę w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025.

Wyprawka przysługuje uczniom posiadającym aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Dokumenty : 

inf dla rodziców

wniosek

wykaz

 

 

 

 

Skip to content