INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW VI LO

UWAGA!

Termin składania DEKLARACJI MATURALNYCH upływa 07 lutego 2020 r.

Przypominamy o konieczności wniesienia OPŁATY ZA EGZAMIN (trzecie podejście) i przesłanie dokumentu wpłaty do OKE w Poznaniu.

Skip to content