Dzień Otwarty, Dzień Absolwenta

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką w naszej szkole na Dzień Otwarty. 24 maja od godziny 12.00 do 17.00 czekamy na Was i chętnie pokażemy wszystko co u nas najlepsze 🙂

Tego samego dania zapraszamy wszystkich naszych ukochanych absolwentów. Przyjdźcie do nas! Pokażcie się, jak pięknie wydorośleliście!
Przecież wiecie, jak bardzo lubimy się z Wami spotykać! Zróbmy
w szkole Święto Absolwenta!!! Zróbmy hałas!!! Niech się wszyscy dowiedzą, że „Alter ego” jest fajną szkołą!!!

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor naszej szkoły, w porozumieniu z Radą Rodziców, podjął decyzję, że dni 30 kwietnia, 4,7 i 8 mają są wolne od zajęć dydaktycznych. W praktyce oznacza to, że uczniowie mają wolne 🙂 Nauczyciele pracują w komisjach maturalnych, bądź dyżurują w szkole. Sekretariat szkoły czynny jak zawsze.

Laureatka „8 WSPANIAŁYCH”

Angelika Muniak z klasy III c gimnazjum została laureatką konkursu „8 wspaniałych”!!!!!

W tym roku odbyła się 20 gala tego konkursu w naszym mieście. Jury musiało wybrać 8 wspaniałych wolontariuszy spośród młodzieży gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Szkolni opiekunowie wolontariatu: p. Małgorzata Stawik i Anna Erber razem z wychowawcą klasy i opiekunem samorządu p. Moniką Bednarczyk ,doceniając cichą, ale niezwykle pomocną pracę Angeliki Muniak – przedstawili jej kandydaturę Kapitule konkursu. Sama uczennica musiała też opowiedzieć o swojej pracy jako wolontariusz przed jury i pozostałymi uczestnikami. Cieszymy się, że została zauważona jej codzienna, systematyczna pomoc osobom starszym, udział w wielu akcjach o charakterze charytatywnym i zaangażowanie
i pomoc przy organizacji różnych szkolnych przedsięwzięć. Angelika jest osobą skromną i jak sama o sobie mówi: „, robi to, bo lubi innych ludzi, lubi pomagać”.

Gratulujemy Angelice i życzymy dalszego realizowania siebie
w wolontariacie, aby jej życzliwość, uśmiech i pogoda ducha czyniła ten świat choć trochę lepszym.

A wszystkim mówimy: WARTO POMAGAĆ!!!.

Wpłaty za obiady dla uczniów – kwiecień 2018

Obiady dwudaniowe: 81,00 zł.
(18 dni x 4,50)

Wpłaty  prosimy dokonywać  na konto VI Liceum Ogólnokształcące
w dniach od 03.04-04.04.2018 r.

Nr konta: 29 1020 5402 0000 0002 0379 1365

Opisu tytułu wpłaty:

Nazwisko i imię ucznia/pracownika
Klasa i szkoła ( np. VI SP, III GIM, ILO)
Miesiąc
Liczba odpisów (dni) za miesiąc poprzedni
( odpisy podane tylko przez intendentkę)

Zasady dokonywania wpłat za obiad
w VI Liceum Ogólnokształcące
w roku szkolnym 2017/2018

Opłaty za obiady (za cały miesiąc) należy dokonywać w terminie podanym na ogłoszeniach zamieszczonych przy szkolnej stołówce.
Wysokość opłat zależna jest od ilości dni w danym miesiącu.
W przypadku wycieczek i wyjść poza teren szkoły odpisy za  nieobecności dziecka na obiedzie, należy zgłaszać telefonicznie z 3 dniowym wyprzedzeniem do intendenta lub sekretariatu do godziny 12:00.
W przypadku choroby dziecka odpisy należy zgłaszać telefonicznie najpóźniej do godziny 08.30 tego dnia, w którym dziecko będzie nieobecne.
Zgłoszone nieobecności ucznia (odpisy) należy uwzględnić dokonując kolejnej wpłaty (potwierdzone przez intendentkę). Kwota wpłaty powinna wynikać z wysokości opłaty w danym miesiącu pomniejszonej o kwotę odpisu z minionego miesiąca.

W przypadku trudności, prosimy o kontakt telefoniczny z intendentem lub sekretariatem szkoły.

tel. 68 454 42 75, 68 454 40 88

Skip to content