Wpłaty za obiady dla uczniów Maj 2019

Obiady dwudaniowe: 76,50 zł.  (17 dni x 4,50)

Obiady będą wydawanie od 9 maja 2019 r.

Wpłaty  prosimy dokonywać  na konto VI Liceum Ogólnokształcące

w dniach  01.05-06.05.2019 r.

Nr konta: 29 1020 5402 0000 0002 0379 1365

 Opisu tytułu wpłaty:

 • Nazwisko i imię ucznia/pracownika
 • Klasa i szkoła ( np. VI SP, III GIM, ILO)
 • Miesiąc
 • Liczba odpisów (dni) za miesiąc poprzedni

( odpisy podane tylko  przez intendentkę)

Zasady dokonywania wpłat za obiad w VI Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2018/2019

 1. Opłaty za obiady (za cały miesiąc) należy dokonywać w terminie podanym na ogłoszeniach zamieszczonych przy szkolnej stołówce.
 2. Wysokość opłat zależna jest od ilości dni w danym miesiącu.
 3. W przypadku wycieczek i wyjść poza teren szkoły odpisy za  nieobecności dziecka na obiedzie, należy zgłaszać telefonicznie z
  3 dniowym wyprzedzeniem do intendenta lub sekretariatu do godziny 12:00.
 4. W przypadku choroby dziecka odpisy należy zgłaszać telefonicznie najpóźniej do godziny 8.30 tego dnia, w którym dziecko będzie nieobecne.
 5. Zgłoszone nieobecności ucznia (odpisy) należy uwzględnić dokonując kolejnej wpłaty (potwierdzone przez intendentkę). Kwota wpłaty powinna wynikać z wysokości opłaty w danym miesiącu pomniejszonej o kwotę odpisu z minionego miesiąca.

W przypadku trudności, prosimy o kontakt telefoniczny z intendentem lub sekretariatem szkoły.

tel. 68 454 42 75, 68 454 40 88

Rekolekcje

Rekolekcje dla VI Liceum Ogólnokształcącego odbędą się w dniach
8 – 10 kwietnia w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze.

Plan rekolekcji:

8.04. – godz. 11.00 – 12.30 spotkanie w kościele

9.04. – godz. 11.00 – 12.30 spotkanie w kościele

10.04. – godz. 9.00 Msza Św.

Skip to content