ZEBRANIA Z RODZICAMI

WYKAZ SAL PODCZAS ZEBRANIA
Z RODZICAMI – 19.09.2019 r., godz.1700

 

KLASA WYCHOWAWCA NR SALI
Ia p. Paulina Kliś 7
Ib p. Agnieszka Olejniczak 5
Ic p. Anna Strugała 11
Id p. Monika Szumańska 8
IIa p. Beata Styk 13
IIb p. Monika Bednarczyk 12
IIIa p. Maciej Kozłowski 6
IIIb p. Alicja Wilczak 9

 

OBIADY

Wpłaty za obiady dla uczniów    Wrzesień 2019

 

Obiady dwudaniowe: 90,00 zł.

(18 dni x 5,00)

Obiady będą wydawanie od 05 września 2019 r.

Wpłaty  prosimy dokonywać  na konto VI Liceum Ogólnokształcące

w dniach  02.09-04.09.2019 r.

                   

 

Nr konta: 29 1020 5402 0000 0002 0379 1365

 

 Opisu tytułu wpłaty:

  • Nazwisko i imię ucznia/pracownika
  • Klasa i szkoła (np. VI SP, III GIM, ILO)
  • Miesiąc
  • Liczba odpisów (dni) za miesiąc poprzedni

(odpisy podane tylko przez intendentkę)

Zasady dokonywania wpłat za obiad

w VI Liceum Ogólnokształcące

w roku szkolnym 2019/2020

  1. Opłaty za obiady (za cały miesiąc) należy dokonywać w terminie podanym na ogłoszeniach zamieszczonych przy szkolnej stołówce.
  2. Wysokość opłat zależna jest od ilości dni w danym miesiącu.
  3. W przypadku wycieczek i wyjść poza teren szkoły odpisy za  nieobecności dziecka na obiedzie, należy zgłaszać telefonicznie z 3 dniowym wyprzedzeniem do intendenta lub sekretariatu do godziny 12:00.
  4. W przypadku choroby dziecka odpisy należy zgłaszać telefonicznie najpóźniej do godziny 30 tego dnia, w którym dziecko będzie nieobecne.
  5. Zgłoszone nieobecności ucznia (odpisy) należy uwzględnić dokonując kolejnej wpłaty (potwierdzone przez intendentkę). Kwota wpłaty powinna wynikać z wysokości opłaty w danym miesiącu pomniejszonej o kwotę odpisu z minionego miesiąca.

W przypadku trudności, prosimy o kontakt telefoniczny z intendentem lub sekretariatem szkoły.

tel. 68 454 42 75, 68 454 40 88

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Wszystko co dobre, szybko się kończy…,
ale zaczyna się lepsze. 🙂

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów
VI Liceum Ogólnokształcącego 
wraz z rodzicami na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020, które odbędzie się w sali gimnastycznej o godz. 9:00.

Do zobaczenia.

Skip to content