MIKOŁAJKI

Mikołajki w VI LO przebiegały w atmosferze pozytywnej rywalizacji. Uczniowie otrzymali wskazówki, które miały doprowadzić ich do ukrytych Mikołajów.
Należało wykazać się nie lada sprytem, refleksem i logicznym myśleniem.
 
Najbardziej zaangażowały się klasy: I a, I c i II b – i to one zdobyły dla swoich kolegów i koleżanek słodkie upominki.
 
Samorząd Uczniowski

KONKURS RECYTATORSKI

27.11.2019 r. w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze odbył się półfinał  międzywojewódzkiego XX Konkursu Recytatorskiego o Laur Kazimierza Wierzyńskiego.

VI LO godnie reprezentowały Klaudia Bandziak i Aleksandra Polonis. Do finału konkursu zakwalifikowała się Klaudia.

Gratulujemy odwagi, determinacji i umiejętności. Brawo, dziewczyny! 🙂

WPŁATY ZA OBIADY DLA UCZNIÓW

Wpłaty za obiady dla uczniów – grudzień 2019 r.

 Obiady dwudaniowe: 70,00 zł.

 (14 dni x 5,00)

Wpłaty  prosimy dokonywać  na konto VI Liceum Ogólnokształcące

w dniach  02.12-03.12.2019 r.

                   

obiady będą wydawane do 19 grudnia 2019

 Nr konta: 29 1020 5402 0000 0002 0379 1365

Opis tytułu wpłaty:

  • Nazwisko i imię ucznia/pracownika
  • Klasa i szkoła ( np. VI SP, ILO)
  • Miesiąc
  • Liczba odpisów (dni) za miesiąc poprzedni

(odpisy podane tylko przez intendentkę)

Zasady dokonywania wpłat za obiad w VI Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2019/2020

  1. Opłaty za obiady (za cały miesiąc) należy dokonywać w terminie podanym na ogłoszeniach zamieszczonych przy szkolnej stołówce.
  2. Wysokość opłat zależna jest od ilości dni w danym miesiącu.
  3. W przypadku wycieczek i wyjść poza teren szkoły odpisy za  nieobecności dziecka na obiedzie, należy zgłaszać telefonicznie z 3 dniowym wyprzedzeniem do intendenta lub sekretariatu do godziny 12:00.
  4. W przypadku choroby dziecka odpisy należy zgłaszać telefonicznie najpóźniej do godziny 30 tego dnia, w którym dziecko będzie nieobecne.
  5. Zgłoszone nieobecności ucznia (odpisy) należy uwzględnić dokonując kolejnej wpłaty (potwierdzone przez intendentkę). Kwota wpłaty powinna wynikać z wysokości opłaty w danym miesiącu pomniejszonej o kwotę odpisu z minionego miesiąca.

W przypadku trudności, prosimy o kontakt telefoniczny z intendentem

lub sekretariatem szkoły.

tel. 68 454 42 75, 68 454 40 88

Skip to content