OBIADY – WPŁATY – MARZEC 2020 r.

Obiady dwudaniowe: 110,00 zł.

 (22 dni x 5,00)

Wpłaty  prosimy dokonywać  na konto VI Liceum Ogólnokształcące

w dniach  02.03-03.03.2020 r.

  Nr konta: 29 1020 5402 0000 0002 0379 1365

 Opisu tytułu wpłaty:

 • Nazwisko i imię ucznia/pracownika
 • Klasa i szkoła ( np. VI SP, ILO)
 • Miesiąc
 • Liczba odpisów (dni) za miesiąc poprzedni

( odpisy podane tylko  przez intendentkę)

Zasady dokonywania wpłat za obiad w VI Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2019/2020

 

 1. Opłaty za obiady (za cały miesiąc) należy dokonywać w terminie podanym na ogłoszeniach zamieszczonych przy szkolnej stołówce.
 2. Wysokość opłat zależna jest od ilości dni w danym miesiącu. 
 3. W przypadku wycieczek i wyjść poza teren szkoły odpisy za  nieobecności dziecka na obiedzie, należy zgłaszać telefonicznie z 3 dniowym wyprzedzeniem do intendenta lub sekretariatu do godziny 12:00. 
 4. W przypadku choroby dziecka odpisy należy zgłaszać telefonicznie najpóźniej do godziny 30 tego dnia, w którym dziecko będzie nieobecne.
 5. Zgłoszone nieobecności ucznia (odpisy) należy uwzględnić dokonując kolejnej wpłaty (potwierdzone przez intendentkę). Kwota wpłaty powinna wynikać z wysokości opłaty w danym miesiącu pomniejszonej o kwotę odpisu z minionego miesiąca.

W przypadku trudności, prosimy o kontakt telefoniczny z intendentem lub sekretariatem szkoły.

 

tel. 68 454 42 75, 68 454 40 88

WIZYTA W ARCHIWUM

W ramach lekcji „historia i społeczeństwo” klasa IIb odwiedziła ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE.

My też tworzymy historię, więc może za kilka lat o nas będą czytać przyszłe pokolenia… 🙂 

WPŁATY ZA OBIADY

Wpłaty za obiady dla uczniów     Luty  2020

 

Obiady dwudaniowe: 75,00 zł.

 (15 dni x 5,00)

 

 

Wpłaty  prosimy dokonywać  na konto VI Liceum Ogólnokształcące

w dniach  06.02-10.02.2020 r.

     Nr konta: 29 1020 5402 0000 0002 0379 1365

Opisu tytułu wpłaty:

 • Nazwisko i imię ucznia/pracownika
 • Klasa i szkoła ( np. VI SP, ILO)
 • Miesiąc
 • Liczba odpisów (dni) za miesiąc poprzedni

( odpisy podane tylko  przez intendentkę)

 

Zasady dokonywania wpłat za obiad w VI Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2019/2020

 1. Opłaty za obiady (za cały miesiąc) należy dokonywać w terminie podanym na ogłoszeniach zamieszczonych przy szkolnej stołówce.
 2. Wysokość opłat zależna jest od ilości dni w danym miesiącu. 
 3. W przypadku wycieczek i wyjść poza teren szkoły odpisy za  nieobecności dziecka na obiedzie, należy zgłaszać telefonicznie z 3 dniowym wyprzedzeniem do intendenta lub sekretariatu do godziny 12:00. 
 4. W przypadku choroby dziecka odpisy należy zgłaszać telefonicznie najpóźniej do godziny 30 tego dnia, w którym dziecko będzie nieobecne.
 5. Zgłoszone nieobecności ucznia (odpisy) należy uwzględnić dokonując kolejnej wpłaty (potwierdzone przez intendentkę). Kwota wpłaty powinna wynikać z wysokości opłaty w danym miesiącu pomniejszonej o kwotę odpisu z minionego miesiąca.

W przypadku trudności, prosimy o kontakt telefoniczny z intendentem lub sekretariatem szkoły.

tel. 68 454 42 75, 68 454 40 88

Skip to content