UWAGA MATURZYŚCI

Osoby, które nie odebrały wyników matur w wyznaczonym terminie, mają możliwość odbioru w kolejnych dniach od godz. 10:00 do 14:00 w sekretariacie szkoły.

Osoby, które nie zdały z JEDNEGO przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpić do EGZAMINU POPRAWKOWEGO.

Najpierw jednak trzeba UZUPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU W TERMINIE POPRAWKOWYM – do 14.08.2020 r.:

EM 2020 Zalacznik 7_1905OŚWIADCZENIE

Skip to content