Rekrutacja

Uwaga!

Ostateczne listy osób przyjętych do VI Liceum Ogólnokształcącego „Alter ego” zostaną ogłoszone 12 lipca o godzinie 12.00.

Na liście przyjętych znajdą się uczniowie, którzy do 11 lipca do godziny 15.00 przyniosą oryginały świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o egzaminie zewnętrznym i opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Skip to content