WOK-cz.7.

Wykonane prace, proszę przesłać na adres mailowy:

wok6loBS@interia.pl

Pamiętajcie o podaniu swojego imienia i nazwiska.

TERMIN REALIZACJI UPŁYWA 05.06.2020 r. o godz. 15:00

 

Klasa Ic

wok

Skip to content