Chemia-cz.10

Wykonane prace, proszę przesłać na adres mailowy:

chemia6lo@interia.pl

Pamiętajcie o podaniu swojego imienia i nazwiska.

TERMIN REALIZACJI UPŁYWA 18.06.2020 r. o godz. 15:00

 

Klasa Ia, Ib + NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE + ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA 
 
 
 
 
 
Klasa Ic, Id + NAUCZANIE INDYWIDUALNE
Skip to content