23.11.2020 r.-27.11.2020 r.-WF

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Renata.Skrzypczynska@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY I
 
       1. Jakie konkurencje składają się na 10 ciobój , opisz jedną z nich
       2. Wymień medalistów olimpijskich w pięcioboju nowoczesnym
       3. Zasady gry w tenisa
 
KLASY II i III
 
  1. Wymień osiągnięcia sportowe Justyny Kowalczyk
  2. Wymień dyscypliny wchodzące w skład pięcioboju nowoczesnego
  3. Zaplanuj jedno dniową wycieczkę szkolną
Skip to content