23.11.2020 r.-27.11.2020 r.-H

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Tomasz.Mlynczak@6lo.zgora.pl

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASA Ia i Ib

Rzym- od królestwa do republiki- historia – klasa 1

KLASA IIa i IIb

Kozacy, Moskwa i Reczpospolita- historia – klasa 2

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE-ZP

Rzym – od królestwa do republiki- historia – Zosia

Skip to content