09.11.2020 r.-13.11.2020 r.-G.

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Agnieszka.Olejniczak@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY I i II

1b konsultacje 09.11 strefy klimatyczne

2a konsultacje 9.11 sektory gospodarki

2b geografia konsultacje 9.11 gospodarka, globalizacja

2c konsultacje 9.11 strefy krajobrazowe

2d konsultacje 9.11 ludność i jej zmiany

Skip to content