WOS-cz.9.

Wykonane zadania proszę przesłać na adres:

wos6loMK@interia.pl

Pamiętajcie o podaniu swojego imienia i nazwiska.

TERMIN REALIZACJI UPŁYWA 25.06.2020 r. o godz. 15:00

 

Klasa Ia

WOS 1a. zdalne nauczanie, 15-25 czerwca 2020 r

 

Klasa Ib

WOS R. 1b – zdalne nauczanie – 15-25 czerwca 2020 r

 

Klasa Ic

WOS R. 1c – zdalne nauczanie – 15-25 czerwca 2020 r

 

Klasa IIa, IIb

WOS R 2a, 2b – zdalne nauczanie 15-25 czerwca 2020 r

 

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE + ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

WOS AW i PC, 1b,. nauczanie włączające, zindywidualizowana ścieżka kształcenia,15-25 czerwca 2020 r

 

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE

WOS JS,ED,KD 1b, zdalne nauczanie, nauczanie włączające,15-25 czerwca 2020 r

Skip to content