WOS.-cz.8.

Wykonane zadania proszę przesłać na adres:

wos6loMK@interia.pl

Pamiętajcie o podaniu swojego imienia i nazwiska.

TERMIN REALIZACJI UPŁYWA 05.06.2020 r. o godz. 15:00

 

Klasa Ia

WOS 1a. zdalne nauczanie, 01-05 czerwca 2020 r

 

Klasa Ib

WOS R. 1b – zdalne nauczanie – 01-05 czerwca 2020 r

 

Klasa Ic

WOS R. 1c – zdalne nauczanie – 01-05 czerwca 2020 r

 

Klasa IIa, IIb

WOS R 2a, 2b – zdalne nauczanie 01-05 czerwca 2020 r

 

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE + ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

WOS 1b, AW+PC, zindywidualizowana ścieżka kształcenia+nauczanie włączające – zdalne nauczanie, 01-05 czerwca 2020 r

 

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE

WOS 1b, JS,ED,JZ nauczanie włączajace – zdalne nauczanie, 01-05 czerwca 2020 r

Skip to content