WOK-cz.10.

Wykonane zadania proszę przesłać na adres:
 
wok6loMS@interia.pl
 
Pamiętajcie o podaniu swojego imienia i nazwiska.
 
TERMIN REALIZACJI UPŁYWA 05.06.2020 r. o godz. 15:00
 
 
Klasa Id
 
Temat: Cuda sztuki świata i Polski.
 
Zadanie 
Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi światowego dziedzictwa UNESCO i odpowiedz na pytania: 
1. Co to jest lista światowego dziedzictwa UNESCO i jakie ma  kategorie?
2. Dlaczego powstała ta lista?
3. Wymień trzy obiekty z Polski umieszczone na tej liście.
Skip to content