WOK-cz.6.

Jeśli ktoś nie wysłał do tej pory materiałów z części 6.,

proszę zwróci się do nauczyciela przedmiotu i wyjaśni sytuację:

wok6loMS@interia.pl

 
Przypominamy, że wykonywanie tych zadań (zgodnych z podstawą programową)
jest zasadniczą kwestią do zaliczenia przedmiotu.
Skip to content