WOK-cz.11.

Wykonane zadania proszę przesłać na adres:
 
wok6loMS@interia.pl
 
Pamiętajcie o podaniu swojego imienia i nazwiska.
 
TERMIN REALIZACJI UPŁYWA 18.06.2020 r. o godz. 15:00
 
 
Klasa Id
 
Temat: Sztuka blisko nas.
 
Zadanie 
Znajdź informacje na temat Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu: 
1. Co to za miejsce?
2. Jakie inne atrakcje znajdują się w okolicy?
3. Zaplanuj, co można w tym mieście zobaczyć podczas jednodniowej wycieczki (plan zwiedzania).
Skip to content