WF-cz.9.

Wykonane prace, proszę przesłać na adres mailowy:

wf6loRS@interia.pl

Pamiętajcie o podaniu swojego imienia i nazwiska.

TERMIN REALIZACJI UPŁYWA 05.06.2020 r. o godz. 15:00

 

Klasa Ia, Ic, Id + Klasa IIa, IIb

1. Dlaczego ważna jest muzyka i taniec na lekcjach w-f, co kształtuje i rozwija?
2. Wymień 5 reprezentantów piłki nożnej (aktualnych) i opisz jednego z nich.
3. Co to są zakwasy, czy wiesz dlaczego powstają?

Skip to content