PROCEDURA-COVID-19

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY I POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO PRACOWNIKÓW ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ZIELONEJ GÓRZE

od 1 września 2020 r.

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa VI LO-pdf

Skip to content