Podstawy Przedsiębiorczości-cz-.7.

Jeśli ktoś nie wysłał do tej pory materiałów z części 7.,

proszę zwróci się do nauczyciela przedmiotu i wyjaśni sytuację:

pp6lo@interia.pl

Przypominamy, że wykonywanie tych zadań (zgodnych z podstawą programową)
jest zasadniczą kwestią do zaliczenia przedmiotu.

Skip to content