Walentynki

Wprawdzie walentynki obchodzone są 14 lutego, jednak gimnazjaliści postanowili uczcić ten dzień w piątek, przed feriami. Z tej okazji dziewczęta z klasy III c przygotowały pocztę walentynkową. Każdy, kto chciał okazać sympatię koleżance bądź koledze, pisał życzenia na kartach-sercach. Najwięcej dowodów sympatii – i w związku z tym tytuł najpopularniejszej Walentynki – otrzymała Nela Gulpinar; natomiast wśród chłopców największym zainteresowaniem płci przeciwnej cieszył się Mateusz Cichocki.
Dodatkowym miłym akcentem w tym dniu była możliwość zwolnienia od pytania. Wystarczyło założyć coś czerwonego. Sporo gimnazjalistów skorzystało z tej okazji.

Miłego i bezpiecznego wypoczynku.
Samorząd Uczniowski

Zapraszam do galerii zdjęć

Połowinki

W naszej szkole znowu zabawa…
Dziś gimnazjaliści świętują połowę nauki.
Życzymy udanej zabawy. Zdjęcia już wkrótce..

Wpłaty za obiady dla uczniów LUTY 2018

 

Obiady dwudaniowe: 45,00 zł.
(10 dni x 4,50)

Wpłaty  prosimy dokonywać  na konto VI Liceum Ogólnokształcące
w dniach o 01.02-02.02.2018 r.

Uwaga zmiana konta i szkoły
 Nr konta: 29 1020 5402 0000 0002 0379 1365


Opisu tytułu wpłaty:

Nazwisko i imię ucznia/pracownika
Klasa i szkoła
Miesiąc
Liczba odpisów (dni) za miesiąc poprzedni ( podany przez intendentkę)

Zasady dokonywania wpłat za obiad
w VI Liceum Ogólnokształcące
w roku szkolnym 2017/2018

Opłaty za obiady (za cały miesiąc) należy dokonywać w terminie podanym na ogłoszeniach zamieszczonych przy szkolnej stołówce.
Wysokość opłat zależna jest od ilości dni w danym miesiącu.
W przypadku wycieczek i wyjść poza teren szkoły odpisy za  nieobecności dziecka na obiedzie, należy zgłaszać telefonicznie z 3 dniowym wyprzedzeniem do intendenta lub sekretariatu do godziny 12:00.
W przypadku choroby dziecka odpisy należy zgłaszać telefonicznie najpóźniej do godziny 08.30 tego dnia, w którym dziecko będzie nieobecne.
Zgłoszone nieobecności ucznia (odpisy) należy uwzględnić dokonując kolejnej wpłaty. Kwota wpłaty powinna wynikać z wysokości opłaty w danym miesiącu pomniejszonej o kwotę odpisu z minionego miesiąca.

W przypadku trudności, prosimy o kontakt telefoniczny z intendentem lub sekretariatem szkoły.

tel. 68 454 42 75, 68 454 40 88

Skip to content