PROCEDURY

Więcej informacji:

informacja_egzamin_maturalny_2022

DODATKOWE INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 LUB W ROKU SZKOLNYM 2020/2021, W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI DOTYCZĄCYMI  PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W LATACH 2020–2021 ZE WZGLĘDU NA COVID-19


1. Absolwent, który w roku 2020 lub w roku 2021 nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, ale przystąpił do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, przystępując do egzaminu maturalnego w roku 2022, przystępuje wyłącznie do egzaminu z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej.

2. Absolwent, który w roku 2020 lub w roku 2021 nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej oraz nie przystąpił do egzaminu
z żadnego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo jedyny/wszystkie egzaminy na poziomie rozszerzonym zostały mu unieważnione, przystępując do egzaminu  maturalnego w roku 2022, przystępuje do egzaminu z niezdanego przedmiotu lub  przedmiotów w części pisemnej oraz przystępuje do egzaminu z co najmniej jednego
przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.