J. polski-cz.4.

Wykonane prace, proszę przesłać na adres mailowy:

jpolski6loDG@interia.pl

Pamiętajcie o podaniu swojego imienia i nazwiska.

TERMIN REALIZACJI UPŁYWA 30.04.2020 r. o godz. 15:00

 

ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Zadania – język polski – Ia, Ib, 1c

Skip to content