J. angielski-cz.8.

Jeśli ktoś nie wysłał do tej pory materiałów z części 8.,

proszę zwróci się do nauczyciela przedmiotu i wyjaśni sytuację:

jangielski6loNH@interia.pl

 

Przypominamy, że wykonywanie tych zadań (zgodnych z podstawą programową)
jest zasadniczą kwestią do zaliczenia przedmiotu.