Informatyka

Jeśli ktoś nie wysłał do tej pory materiałów z części 1.,

proszę zwróci się do nauczyciela przedmiotu i wyjaśni sytuację:

informatyka6loAS@interia.pl

Przypominamy, że wykonywanie tych zadań (zgodnych z podstawą programową)
jest zasadniczą kwestią do zaliczenia przedmiotu.
Skip to content