Historia – Pani BS

Wykonane prace, proszę przesłać na adres mailowy:

his6lo@interia.pl

Pamiętajcie o podaniu swojego imienia i nazwiska.

 

Klasa Ic i Id

historia I

Skip to content