Fizyka-cz.9.

Wykonane prace, proszę przesłać na adres mailowy:
 

fizyka6lo@interia.pl

Pamiętajcie o podaniu swojego imienia i nazwiska.

TERMIN REALIZACJI UPŁYWA 05.06.2020 r. o godz. 15:00

 

Klasa Ia, Ib

Temat: Powtórzenie wiadomości z pracy,mocy i energii
 
Po powtórzeniu materiału dotyczącego pracy, mocy i energii rozwiązać zadania powtórzeniowe na końcu tego działu „to trzeba umieć” i „to powinieneś umieć”. Powtórzenie za 8 punktów.
 
Klasa Ic, Id
 
Temat: Powtórzenie wiadomości z energii jądrowej (kontynuacja-patrz poprzedni tydzień)
Skip to content