EDB-cz.6.

Jeśli ktoś nie wysłał do tej pory materiałów z części 6,

proszę zwróci się do nauczyciela przedmiotu i wyjaśni sytuację:

edb6lo@interia.pl

 

Przypominamy, że wykonywanie tych zadań (zgodnych z podstawą programową)
jest zasadniczą kwestią do zaliczenia przedmiotu.

Skip to content