Chemia-cz.7.

Wykonane prace, proszę przesłać na adres mailowy:

chemia6lo@interia.pl

Pamiętajcie o podaniu swojego imienia i nazwiska.

TERMIN REALIZACJI UPŁYWA 22.05.2020 r. o godz. 15:00

 

Klasa Ia, Ib + NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE + ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA 
 

Temat lekcji dla wszystkich klas: Analiza wyników sprawdzianu.

Proszę porównać wyniki otrzymane ode mnie z własnymi pracami, dokonać w zeszycie korekty błędnych odpowiedzi, czy wyliczeń w zadaniach. 

 
 
Klasa Ic, Id
 

Temat lekcji dla wszystkich klas: Analiza wyników sprawdzianu.

Proszę porównać wyniki otrzymane ode mnie z własnymi pracami, dokonać w zeszycie korekty błędnych odpowiedzi, czy wyliczeń w zadaniach. 

 
 
NAUCZANIE INDYWIDUALNE

 

Temat lekcji dla wszystkich klas: Analiza wyników sprawdzianu.

Proszę porównać wyniki otrzymane ode mnie z własnymi pracami, dokonać w zeszycie korekty błędnych odpowiedzi, czy wyliczeń w zadaniach. 

WYNIKI dla klasy 1 c 1d

Skip to content