30.11.2020 r.-04.12.2020 r.-WOS

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Tomasz.Mlynczak@6lo.zgora.pl

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE – JS, ED, JZ

Kultura- wos- Julia, Eryk, Kuba

 

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE – ZP

Demokracja w Polsce-wos- Zosia

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE – KB 

Światowy i europejski system ochrony praw człowieka- wos- Klaudia

Skip to content