29.03.2021 r.-09.04.2021 r.-WOS

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Tomasz.Mlynczak@6lo.zgora.pl

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE – JS, ED, JZ

Mniejszości narodowe- wos- J, E, K

 

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE – ZP

ćwiczenia powtórzeniowe. ZP. Wos

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE – KB 

Organizacja Narodów Zjednoczonych – KB, wos

Skip to content