29.03.2021 r.-09.04.2021 r.-WF

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Renata.Skrzypczynska@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY I, II, III
 
  1. Wypisz pozycje występujące w jodze.
  2. Wymień 5-ciu olimpijczyków z naszego regionu.
  3. Rozwiąż quiz – https://www.quiz-maker.com/Q1EU828
  4. Opisz sukcesy sportowe Władysława Kozakiewicza.
  5. Wyślij zdjęcie z Twojej aktywności ruchowej.
Skip to content