29.03.2021 r.-09.04.2021 r.-HIST.

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Tomasz.Mlynczak@6lo.zgora.pl

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASA Ia i Ib

Miasta w średniowieczu- zadania- historia-klasa 1 a i b

KLASA IIa i IIb

Karta pracy Rozbiór Rzeczpospolitej- klasa 2 a i b historia

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE-ZP

Przemiany polityczne późnego średniowiecza. ZP

Skip to content