29.03.2021 r.-09.04.2021 r.-CH.

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Ewa.Kosarzycka-Lojko@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY I

KL 1 HYDRATY

KLASY II

KL 2 REAKCJE ZOBOJĘTNIANIA I STRĄCANIA OSADÓW

Skip to content