26.04.2021 r.-30.04.2021 r.-WOS

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Tomasz.Mlynczak@6lo.zgora.pl

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE – JS, ED, JZ

Postawy wobec mniejszości i cudzoziemców- wos- J.E.K.

 

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE – ZP

Grupy społeczne ćwiczenia powtórzeniowe. ZP. Wos