26.04.2021 r.-30.04.2021 r.-WF

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Renata.Skrzypczynska@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY I, II, III
 
1. Opisz systematykę nauczania skoku w dal.
2. BHP podczas uprawiania sportów zimowych.
3. Wymień polskich olimpijczyków w boksie.